Hur minskar man risker i dykinspektioner?

Undervattenskonstruktioner är inte synliga och borde därför inspekteras regelbundet för att föräkra sig om säker och effektiv användning. Detta görs ofta genom dykning. Dykning är alltid riskabelt, särskilt om man inte vet vad som ligger under ytan. Minimera riskerna genom att minska behovet av att dyka, och genom vetskap om när det är absolut nödvändigt att skicka ner dykare för inspektioner eller reparationer.

Continue reading…

How to reduce the risks of diving inspections?

Underwater structures aren’t visible to us in day to day life, so they must be inspected regularly to ensure safety and proper function. Often it means diving. Diving is always risky, especially if you do not know what lies beneath the surface. Minimise the risks (and costs) by reducing the need for diving and by being better informed, when you must send a diver to inspect or repair.

Continue reading…

Quick guide to Utilising 3D Data in Underwater Asset Management

 This blog post kicks off our new Quick Guide series, which will introduce you to different expert topics around underwater data acquisition and asset management. The first part of the Quick Guide explores the benefits of 3D surveys and inspections.

Continue reading…

Interested in our services? Contact us!

Karri Kolehmainen & Ville Mäkeläinen

Karri Koistinen

+358 40 0604927

karri@vrt.fi

 

 

Ville Mäkeläinen

+358 44 513 2222

ville@vrt.fi

 

Looking for someone else? See Contact information.