Vedenalaisten rakenteiden tarkastukset öljyterminaalin omaisuudenhallinnassa

Falmouth Petroleum

VRT tarkasti uudenkarhean öljylaiturin rakenteet sekä pohjatopografian laiturin lähettyviltä. Tavoitteena oli varmistaa rakenteiden kunto ja seurata maamassojen siirtymistä laiturin läheisyydessä.

Falmouth Petroleum

Satamarakenteiden monikeilainkaikuluotaus

Mo i Ranan satama

VRT Finland tarkasti satamarakenteiden kaksi laiturirakennetta ja meren pohjan topografian Norjassa Mo i Ranan satamassa. Mo i Ranan satama suunnitteli satama-alueen ruoppausta, jota varten oli oleellista saada selville vedenalaisen omaisuuden kunto. VRT:n palvelut auttavat satamaa rakenteiden elinkaaren eri vaiheissa rakennuksesta ylläpitoon ja omaisuudenhallintaan, sillä tarkastustulokset antavat tärkeää lähtötietoa ja mahdollistavat pitkäaikaisen muutosseurannan.

Mo i Ranan satama

Putkilinjan ja järven pohjatopografian kaikuluotaus

Lempäälän vesi

VRT:n kaikuluotaustarkastus tarjosi Lempäälän vedelle tarkan 3D datan olemassaolevien putkilinjojen kunnon tarkastamiseksi ja uuden putkilinjan suunnittelua varten.

Lempäälän vesi

Vesivoimalan patorakennetarkastus

Uniper

VRT Finland tarkasti Edenforsenin ja Degerforsenin vesivoimalaitoksien patorakenteet Uniperille, joka on suuri kansainvälinen energiayhtiö. Tutkimuksessa selvitettiin vedenalaisten patorakenteiden ja maapatojen rakenteiden kunto sekä säännöstelyaltaan pohjan topografia.

Uniper

Sataman rakennusprojekti

Tukholman satama

VRT tarkasti Värtahamnenin sataman rakenteita ja merenpohjan topografiaa osana sataman rakennusprojektia.

Tukholman satama

Sataman vedenalaisten rakenteiden tarkastus

Turun satama

Kun ajalla on merkitystä - VRT:n ja Turun sataman yhteistyö vedenalaisten rakenteiden tarkastuksissa sekä 3D-aineistojen hallinnassa jatkuu.

Turun satama

Siltatarkastus

Regensburgin kaupunki

VRT Finland auttoi Regensburgin kaupunkia vedenalaisen omaisuuden hallinnassa tarkastamalla keskiaikaisen Steinerne Brücken rakenteet. Regensburgin kaupunki tarvitsi vedenalaisten rakenteiden tarkastukseen teknologiaa, joka tarjoaisi yksityiskohtaisemman ja selkeämmän näkymän siltarakenteiden kunnosta kuin perinteiset tarkastusmetodit. VRT:n asiantuntijoiden prosessoimaa ja analysoimaa 3D-dataa voidaan käyttää pitkäaikaiseen muutosseurantaan, jolla tarkkaillaan mahdollisia muutoksia Steinerne Brücken rakenteissa ja vesialueen pohjan muodoissa.

Regensburgin kaupunki

Patoaltaan rakennetarkastus

Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

VRT tarkasti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen patorakenteet entisestä tulvasuojelualtaasta, joka on myöhemmin valjastettu myös sähköntuotantoon. Kenttätyön aikana sameissa vesissä kaksi eri patorakennetta tutkittiin perusteellisesti mahdollisen eroosion selvittämiseksi. VRT:n analysoima ja prosessoima tutkimusdata tarjoaa rakenteiden kunnossapidolle tarkat lähtötiedot, joita ELY-keskus hyödyntää patoturvallisuuden ja vesirakenteiden käytettävyyden edistämiseksi.

Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kanavatarkastus

Liikennevirasto

VRT on tutkinut suomalaisten vesiväylien kuntoa yhdessä Liikenneviraston kanssa vuodesta 2012 lähtien. Liikennevirasto on toiminut edelläkävijänä kaikuluotaintarkastusten saralla vedenalaisten rakenteiden omaisuudenhoidon helpottamiseksi, ja VRT:ltä saatuja tuloksia käytetään tulevien tarkastusten aikatauluttamiseen, huolto-ohjelmien suunnitteluun ja vesiväylien liikenteeseen liittyvien riskien vähentämiseen

Liikennevirasto

Sataman tarkastus

Pietarsaaren satama

VRT suoritti satamatarkastuksen yli kilometrille sataman vedenalaisia rakenteita yhden kenttätyöpäivän aikana. Tarkastuksen tuloksilla on tärkeä rooli pitkän aikavälin kunnossapito- ja seurantasuunnitelmia tehdessä.

Pietarsaaren satama

Satamarakenteiden tarkastus

Oxelösundin satama

Oxelösundin satamassa tehtiin sataman ylläpitosuunnitelman mukainen vuositarkastus tällä kertaa sukeltajien sijaan monikeilainkaikuluotaimella ja laserkeilaimella. Tulokset palvelevat ylläpidon jatkosuunnittelussa ja muutosten seurannassa.

Oxelösundin satama

Vedenalaisten putkilinjojen tarkastus

Jyväskylän Energia

VRT Finland tarkasti 10 km vedenalaista putkistoa suomalaiselle sähkön, veden ja kaukolämmön toimittajalle Jyväskylän Energialle. Neljä työpäivää kestänyt tarkastus tuotti tarkan kartan kohteesta ja putkien kunnosta ja helpotti tulevia korjaustöitä ja verkostoon tehtäviä sijoituksia.

Jyväskylän Energia

Tapausesimerkki

Bayernhafen Gruppe

VRT tarkasti Euroopan suurimman sisävesisatamatoimijan satamainfraa 15 kilometrin matkalta monikeilainkaikuluotainta käyttäen. Uusien tarkastusten tuloksia voidaan verrata aiempiin vedenalaisissa rakenteissa tapahtuvien muutosten ymmärtämiseksi ja riittävän navigaatiosyvyyden varmistamiseksi.

Bayernhafen Gruppe

Satamatarkastus

Doverin satama

Doverin satamassa käynnissä olevan rakenteiden elinkaarihallinnan kehitysprojektin myötä VRT luotasi 3 kilometria sataman rakenteita ja pohjatopografiaa. Tuloksia hyödynnetään rakenteiden ylläpidon suunnittelussa sekä sukellustarkastusten kohdentamisessa kustannustehokkaasti.

Doverin satama

Kiinnostuitko palveluistamme? Ota yhteyttä!

Karri Kolehmainen & Ville Mäkeläinen

Myynti ja asiakkuudet

Karri Koistinen

+358 40 0604927

karri@vrt.fi

 

 

Ville Mäkeläinen

+358 44 513 2222

ville@vrt.fi

 

Etsitkö jotakuta muuta? Katso kaikki Yhteystiedot.