Grenaan satama

Kalundborgin satama

Køgen satama

Vejlen satama

Ratinan silta

Puntarikosken vesivoimalaitos

Merikosken vesivoimalaitos

Kolsin vesivoimalaitos

Tahkoluodon merituulipuisto

Kuopion kaupungin vesilaitos

Rauman satama

Turun satama

Hangon satama

Tornion satama

Naantalin satama

Tromsøn kaupungin vesilaitos

Larvikin satama

Grenlandin satama

Kristiansandin satama

Mo i Ranan satama

Statkraftin vesivoimalaitokset

Luulajan satama

Fortumin vesivoimalaitos

Stena Line satamatarkastus

Wertheimin satama

Activate Map

Vesivoimalan patorakennetarkastus

Uniper

VRT Finland tarkasti Edenforsenin ja Degerforsenin vesivoimalaitoksien patorakenteet Uniperille, joka on suuri kansainvälinen energiayhtiö. Tutkimuksessa selvitettiin vedenalaisten patorakenteiden ja maapatojen rakenteiden kunto sekä säännöstelyaltaan pohjan topografia. Energiayhtiö tarvitsi tietoa vedenalaisen omaisuudesta ja niiden olomuodoista sekä geografisista piirteistä, sillä noin yli puolet Ruotsin energiakysynnästä on toteutettu vesivoimalla. Uniper oli kiinnostunut tekemään vesivoimaloiden vedenalaisten rakenteiden kuntotarkastuksen, jotta luotettava, turvallinen ja kestävää kehitystä tukeva energian tuotanto Ruotsissa olisi turvattu pitkäaikaisesti. Yksityiskohtainen 3D-aineisto helpottaa ennakoivaa ylläpitoa turvallisuuden takaamiseksi.

Uniper

Siltatarkastus

Regensburgin kaupunki

VRT Finland auttoi Regensburgin kaupunkia vedenalaisen omaisuuden hallinnassa tarkastamalla keskiaikaisen Steinerne Brücken rakenteet. Regensburgin kaupunki tarvitsi vedenalaisten rakenteiden tarkastukseen teknologiaa, joka tarjoaisi yksityiskohtaisemman ja selkeämmän näkymän siltarakenteiden kunnosta kuin perinteiset tarkastusmetodit. VRT:n asiantuntijoiden prosessoimaa ja analysoimaa 3D-dataa voidaan käyttää pitkäaikaiseen muutosseurantaan, jolla tarkkaillaan mahdollisia muutoksia Steinerne Brücken rakenteissa ja vesialueen pohjan muodoissa.

Regensburgin kaupunki

Patoaltaan rakennetarkastus

Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

VRT tarkasti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen patorakenteet entisestä tulvasuojelualtaasta, joka on myöhemmin valjastettu myös sähköntuotantoon. Kolmen päivän kenttätyön aikana sameissa vesissä kaksi eri patorakennetta tutkittiin perusteellisesti mahdollisen eroosion tilan selvittämiseksi. VRT:n analysoima ja prosessoima tutkimusdata tarjoaa rakenteiden kunnossapidolle tarkat lähtötiedot, joita ELY-keskus hyödyntää patoturvallisuuden ja vesirakenteiden käytettävyyden edistämiseksi.

Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kanavatarkastus

Liikennevirasto

VRT on tutkinut suomalaisten vesiväylien kuntoa yhdessä Liikenneviraston kanssa vuodesta 2012 lähtien. Liikennevirasto on toiminut edelläkävijänä kaikuluotaintarkastusten saralla vedenalaisten rakenteiden omaisuudenhoidon helpottamiseksi, ja VRT:ltä saatuja tuloksia käytetään tulevien tarkastusten aikatauluttamiseen, huolto-ohjelmien suunnitteluun ja vesiväylien liikenteeseen liittyvien riskien vähentämiseen

Liikennevirasto

Satamalaiturien tarkastus

Aarhusin satama

VRT suoritti suuren kaikuluotausprojektin, jossa tarkastettiin 6 km laiturien seinämiä ja yli 3 km aallonmurtajaa Aarhusin satamassa, joka on Tanskan suurin konttisatama. Vedenalaisten rakennetarkastuksen kenttätyöt kestivät viisi työpäivää, ja lopputuloksen ansiosta satama voi ennaltaehkäistä vahinkoja ja vikoja tulevaisuudessa.

Aarhusin satama

Satamatarkastus

Bodøn satama

VRT:n kenttätyöryhmä suoritti erittäin kattavan vedenalaisen tarkastuksen Pohjois-Norjassa sijaitsevassa Bodøn satamassa. Tarkastus saatiin suoritettua ainoastaan kahdessa työpäivässä, ja siinä tarkastettiin yli 2 km laiturien seinämiä. Bodøn satama suunnittelee sataman korjaustyöt ja kehityssuunnitelmansa tarkastuksen pohjalta.

Bodøn satama

Vedenalaisten putkilinjojen tarkastus

Jyväskylän Energia

VRT Finland tarkasti 10 km vedenalaista putkistoa suomalaiselle sähkön, veden ja kaukolämmön toimittajalle Jyväskylän Energialle. Neljä työpäivää kestänyt tarkastus tuotti tarkan kartan kohteesta ja putkien kunnosta ja helpotti tulevia korjaustöitä ja verkostoon tehtäviä sijoituksia.

Jyväskylän Energia

Tapausesimerkki

Bayernhafen Gruppe

VRT kaikuluotasi 15 km laiturien seinämiä VRT:n sonar 3D imaging technologya käyttäen Euroopan suurimmalle sisävesisatamatoimijalle. VRT suoritti myös hiljattain tutkimuksen vedenalaisissa rakenteissa tapahtuvien muutosten ymmärtämiseksi ja riittävän navigaatiosyvyyden varmistamiseksi.

Bayernhafen Gruppe

Satamatarkastus

Doverin satama

Rakenteiden elinkaarihallinnan kehitysprojektin myötä VRT luotasi 3 kilometria sataman rakenteita ja pohjatopografiaa. Tuloksia hyödynnetään rakenteiden ylläpidon suunnittelussa sekä sukellustarkastusten kohdentamisessa kustannustehokkaasti.

Doverin satama

Ota yhteyttä

Myynti ja asiakkuudet

VP Business Development

Mikko Kolehmainen

+358 50 394 7230
mikko@vrt.fi