Vedenalaisten rakenteiden tarkastukset öljyterminaalin omaisuudenhallinnassa

Falmouth Petroleum

VRT tarkasti uudenkarhean öljylaiturin rakenteet sekä pohjatopografian laiturin lähettyviltä. Tavoitteena oli varmistaa rakenteiden kunto ja seurata maamassojen siirtymistä laiturin läheisyydessä.

Falmouth Petroleum

Putkilinjan ja järven pohjatopografian kaikuluotaus

Lempäälän vesi

VRT:n kaikuluotaustarkastus tarjosi Lempäälän vedelle tarkan 3D datan olemassaolevien putkilinjojen kunnon tarkastamiseksi ja uuden putkilinjan suunnittelua varten.

Lempäälän vesi

Vesivoimalan patorakennetarkastus

Uniper

VRT Finland tarkasti Edenforsenin ja Degerforsenin vesivoimalaitoksien patorakenteet Uniperille, joka on suuri kansainvälinen energiayhtiö. Tutkimuksessa selvitettiin vedenalaisten patorakenteiden ja maapatojen rakenteiden kunto sekä säännöstelyaltaan pohjan topografia.

Uniper

Sataman vedenalaiset tarkastukset

Amsterdamin satama

Digitalisaation ja ennakoivan ylläpidon edistämiseksi VRT tarkasti Amsterdamin sataman laiturirakenteita 3D-mittauksella.

Amsterdamin satama

Siltatarkastus

Regensburgin kaupunki

VRT Finland auttoi Regensburgin kaupunkia vedenalaisen omaisuuden hallinnassa tarkastamalla keskiaikaisen Steinerne Brücken rakenteet. Regensburgin kaupunki tarvitsi vedenalaisten rakenteiden tarkastukseen teknologiaa, joka tarjoaisi yksityiskohtaisemman ja selkeämmän näkymän siltarakenteiden kunnosta kuin perinteiset tarkastusmetodit. VRT:n asiantuntijoiden prosessoimaa ja analysoimaa 3D-dataa voidaan käyttää pitkäaikaiseen muutosseurantaan, jolla tarkkaillaan mahdollisia muutoksia Steinerne Brücken rakenteissa ja vesialueen pohjan muodoissa.

Regensburgin kaupunki

Patoaltaan rakennetarkastus

Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

VRT tarkasti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen patorakenteet entisestä tulvasuojelualtaasta, joka on myöhemmin valjastettu myös sähköntuotantoon. Kenttätyön aikana sameissa vesissä kaksi eri patorakennetta tutkittiin perusteellisesti mahdollisen eroosion selvittämiseksi. VRT:n analysoima ja prosessoima tutkimusdata tarjoaa rakenteiden kunnossapidolle tarkat lähtötiedot, joita ELY-keskus hyödyntää patoturvallisuuden ja vesirakenteiden käytettävyyden edistämiseksi.

Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kanavatarkastus

Liikennevirasto

VRT on tutkinut suomalaisten vesiväylien kuntoa yhdessä Liikenneviraston kanssa vuodesta 2012 lähtien. Liikennevirasto on toiminut edelläkävijänä kaikuluotaintarkastusten saralla vedenalaisten rakenteiden omaisuudenhoidon helpottamiseksi, ja VRT:ltä saatuja tuloksia käytetään tulevien tarkastusten aikatauluttamiseen, huolto-ohjelmien suunnitteluun ja vesiväylien liikenteeseen liittyvien riskien vähentämiseen

Liikennevirasto

Sataman tarkastus

Pietarsaaren satama

VRT suoritti satamatarkastuksen yli kilometrille sataman vedenalaisia rakenteita yhden kenttätyöpäivän aikana. Tarkastuksen tuloksilla on tärkeä rooli pitkän aikavälin kunnossapito- ja seurantasuunnitelmia tehdessä.

Pietarsaaren satama

Kiinnostuitko palveluistamme? Ota yhteyttä!

Karri Kolehmainen & Ville Mäkeläinen

Myynti ja asiakkuudet

Karri Koistinen

+358 40 0604927

karri@vrt.fi

 

 

Ville Mäkeläinen

+358 44 513 2222

ville@vrt.fi

 

Etsitkö jotakuta muuta? Katso kaikki Yhteystiedot.