Vedenalainen omaisuudenhoito

Yksityiskohtaisia kuvia laiturien seinämistä, visualisointeja vedenpinnan yläpuolelta, poikkeamia ja kriittisiä kohteita kuvaavia teknisiä raportteja, korjaamista helpottavia CAD-malleja ja muutosmalleja rappeutumisen ymmärtämiseksi. Nämä ovat vain joitakin niistä työkaluista, joita Bayernhafen Gruppella on nyt käytettävissään omaisuudenhoitonsa tukena.

VRT on tarkastanut yhden Euroopan suurimman sisävesisatamatoimijan infrastruktuurin joka vuosi, vuodesta 2013 lähtien, jolloin tarkastettiin kuusi sisävesisatamaa. Aiemmin Bayernhafen Gruppella oli vain vähän tietoa vedenalaisista rakenteistaan heikon vedenalaisen näkyvyyden vuoksi.

Olemme erittäin tyytyväisiä VRT:n satamatarkastuksen tuloksiin. VRT:n toimittama aineisto muodostaa erittäin hyvän pohjan tuleville päätöksille ja antaa meille yksityiskohtaisen kuvan seinämän kunnosta.

Thomas Lang, Bayernhafen Group, Regensburg

Tärkeä vesiväyläkeskus

VRT:n lähivuosina säännöllisin väliajoin suorittamien kaikuluotaustutkimusten avulla asiakkaat voivat ryhtyä kohdennettuihin korjaustöihin kriittisissä laiturikohteissa ja tarkkailla alueita, jotka eivät ole välittömän huomion tarpeessa. Tämä johtaa kustannussäästöihin vedenalaisissa korjaustöissä ja optimoituun budjetointiin.

VRT esittää selkeästi kaikki tutkimuksissa ilmenevät vauriot ja rakenteelliset vaihtelut, ja niiden sijainti osoitetaan todella tarkasti päätöksenteon ja optimoidun elinkaaren hallinnan helpottamiseksi.

Video:
Paikalliset tiedotusvälineet kuvasivat VRT:n tuoreen tarkastuksen, katso video Bayernhafen Gruppen käyttämä kaikuluotaustekniikka

Lue lisää. Seuraava tapausesimerkki:

Bodøn satama

Bodøn satama

Kiinnostuitko palveluistamme? Ota yhteyttä!

Karri Kolehmainen & Ville Mäkeläinen

Myynti ja asiakkuudet

Karri Koistinen

+358 40 0604927

karri@vrt.fi

 

 

Ville Mäkeläinen

+358 44 513 2222

ville@vrt.fi

 

Etsitkö jotakuta muuta? Katso kaikki Yhteystiedot.