Vesivoimalaitoksen alaveden puoleisten rakenteiden tarkastukset

VRT Finland tarkasti Fortumin omistaman, Vuoksessa sijaitsevan Imatran vesivoimalaitoksen alaveden puoleiset rakenteet ja alakanavan elokuussa 2018. Ennen sitä sukeltajat olivat tehneet havaintoja, että paikoin rakenteet ovat huonossa kunnossa. Fortumilla päätettiin aloittaa projekti imuputken suuaukkojen lähellä olevien betonirakenteiden korjaamiseksi

Skannattavaa veden pohjaa oli reilu 7 hehtaaria ja seinämää 1,8 km. VRT:n mittausten avulla nähtiin muun muassa rakenteiden kunto, miten ne liittyvät kallioon ja mitä uoman pohjassa on.

VRT tutki vedenalaiset rakenteet monikeilainkaikuluotauksella. Lisäksi laserkeilausta käytettiin pinnan yläpuolella alakanavan piennarten kuvaamiseen.

 

Vanhoissa kohteissa kaikuluotaukset pitävät ajan tasalla

Osa Imatran voimalaitosten rakenteista on jopa 90-vuotiaita. Piirustukset ovat vanhoja tai niistä voi olla useita versioita, joten monesti ne eivät Fortumin projektipäällikkö Tomi Jokirannan mukaan välttämättä pidä paikkaansa. Myöskään esimerkiksi rakennusajalta ole valokuvia näyttämässä, miltä nyt veden alla olevat rakenteet ovat näyttäneet, tai onko rakennus todella toteutettu saatavilla olevien piirustusten perusteella.

Sukeltajilta saatava tieto on usein hyvin paikallista. VRT:n tutkimuksilla saatiin hyvä kokonaiskuva ja yleiskäsitys siitä, mitä veden alla on. Tällaisten mittausten jälkeen sukeltajat voi lähettää tutkimaan mahdollisesti löytyvät vauriot tarkemmin.

 

VRT BIM visualisoi ja auttaa mallinnuksessa

VRT toimittaa mittausten aineiston asiakkailleen sekä kirjallisina raportteina että pistepilviaineistona. Pinnan yläpuolisista havainnoista on lisäksi valokuvia. Kolmiulotteinen aineisto toimitetaan aina verkkopohjaisen ja helppokäyttöisen GISGRO -palvelun kautta. Raportit kuvaavat kaikki löydökset vakavuusasteineen.

Tutkimusselostukset kirjallisissa raporteissa Fortum koki ymmärrettäviksi ja laadukkaiksi. Muutenkin he kehuvat sujuvaa yhteistyötä.

GISGRO on Jokirannan mukaan hyvä työkalu tutkimustulosten esittelyyn yrityksen sisällä. Fortum tulee todennäköisesti hyödyntämään pilviaineistoa esimerkiksi mainittujen betonirakenteiden korjaamisessa. Alakanavan muodoista saatua kolmiulotteista dataa tullaan todennäköisesti hyödyntämään virtausmallinnuksessa.

 

Fortum logo

Imatran vesivoimalaitos

Vuonna 1929 valmistunut Imatran vesivoimalaitos sijaitsee Imatran kaupungin keskustassa. Voimalaitos on Suomen suurin. Sen teho on 192 MW ja putouskorkeus 24 metriä. Yksi Kaplan- ja kuusi Francis-turbiinia. Keskimääräinen vuosituotto riittää runsaan 50 000 sähkölämmitystalouden vuosikulutukseen.

Fortum

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 4,5 miljardia euroa ja 61 % sähköntuotannostamme oli CO2-päästötöntä. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

 

Visualisation of riverbed survey data

“Suurin hyöty oli, että nyt tiedämme pääpiirteissään mitä veden alta löytyy voimalaitoksen alavedenpuolelta. Saatavilla olevat piirustukset vanhoista laitoksista eivät välttämättä pidä paikkaansa ja niiden perusteella on hankalaa tehdä onnistunutta korjaussuunnittelua.”

Tomi Jokiranta, projektipäällikkö, Fortum Generation, Engineering and Projects

Jatka lukemista! Seuraava case...

Uniper

Uniper

Kiinnostuitko palveluistamme? Ota yhteyttä!

Karri Kolehmainen & Ville Mäkeläinen

Myynti ja asiakkuudet

Karri Koistinen

+358 40 0604927

karri@vrt.fi

 

 

Ville Mäkeläinen

+358 44 513 2222

ville@vrt.fi

 

Etsitkö jotakuta muuta? Katso kaikki Yhteystiedot.