Vedenalaisten rakenteiden seuranta

VRT ja Alva (aiemmin Jyväskylän Energia) toimivat yhteistyössä energiayhtiön vedenalaisten rakenteiden rakennuksessa, ylläpidossa ja rakennusprojektien jälkeisessä omaisuuden hallinnassa. Alva on VRT:n tutkimuksien avulla pystynyt keräämään lähtötietoja ennen rakennusprojektia, tekemään rakennuksen aikaista laadunvalvontaa sekä tarkistamaan rakenteiden kuntoa rakentamisen jälkeen. Pitkäaikainen yhteistyö mahdollistaa tutkimusdatan keskinäisen vertailun, jolloin ennakoiva omaisuudenhallinta on helpompaa ja tehokkaampaa.

VRT:n ja Alvan yhteistyö on kestänyt jo vuosia, sisältäen useita vedenalaisia putkilinjatarkastuksia eri paikoissa. VRT on esimerkiksi tarkastanut Pisara-konseptiin kuuluvassa projektissa vedenalaisia alueita 25 kilometrin mittaisen siirtoviemärilinjan suunnittelua ja rakentamista varten. Leppäveden, Päijänteen ja Jyväsjärven pohjaan asennettavan putken rakentamista varten ennakkotiedot pohjan olosuhteista kerättiin monikeilainkaikuluotaimella ja toimitettiin asiakkaalle GISGRO-verkkopalvelun kautta.

”VRT oli aikoinaan ensimmäinen, joka tarkasti rakenteita kaikuluotaamalla, ja nyt tarjoamme ensimmäisenä asiakkaillemme mahdollisuuden hyödyntää 3D-aineistoja helposti verkkopalvelussa, kertoi VRT:n VP Business Development Mikko Kolehmainen.

Yhteistyön avulla molempien yritysten tietotaito yhdistetään rakennusprojektin ja siihen liittyvän viestinnän helpottamiseksi. Samalla varmistetaan, että kaikuluotaamalla kerättyä tietoa pystytään hyödyntämään tehokkaasti putkilinjojen suunnittelussa, rakennuksessa ja ylläpidossa.

Digitalisaatio lisääntyy kaikissa rakennusprojekteissa ja yhä enemmän tietoa tallennetaan digitaalisessa muodossa. Sitä hyödynnetään jo paljon rakennuksen eri vaiheissa, mutta verkkoteknologia tuo yhä enemmän hyödyntämismahdollisuuksia.

Kimmo Järvinen, rakennuttajapäällikkö, Alva

Lue lisää. Seuraava tapausesimerkki:

Liikennevirasto

Liikennevirasto

Kiinnostuitko palveluistamme? Ota yhteyttä!

Karri Kolehmainen & Ville Mäkeläinen

Myynti ja asiakkuudet

Karri Koistinen

+358 40 0604927

karri@vrt.fi

 

 

Ville Mäkeläinen

+358 44 513 2222

ville@vrt.fi

 

Etsitkö jotakuta muuta? Katso kaikki Yhteystiedot.