Turvallinen satamatoiminta taattu rakenteiden kaikuluotaustarkastuksella

Yksi Mo i Ranan sataman tärkeimmistä tavoitteista on taata turvallinen ja luotettava satamatoiminta ennakoimalla ylläpitotarpeita ja mahdollisia korjauksia. Vedenalaisten tarkastuksien avulla satama halusi saada tarkan kuvan vedenalaisten rakenteiden ja merenpohjan kunnosta, jotta rakennusprojektit voidaan aloittaa turvallisesti ja ylläpitotoimet hoidetaan asianmukaisesti.

Mo i Ranan sataman vedenalaisen omaisuuden kattavampi ja laajempi hallinnointi helpottui kun kaksi laiturirakennetta ja merenpohjan topografian tarkastettiin monikeilainkaikuluotauksella. Satamaviranomaisille oli tärkeää käyttää modernia teknologiaa sataman tarkastuksissa, sillä puutteellinen ylläpito tai riittämätön lähtötieto voivat vahingoittaa sataman käytettävyyttä ja lyhentää rakenteiden elinkaarta. Hyödyntämällä monikeilainkaikuluotausta Mo i Ranan satama voi seurata tarkasti vedenalaisten rakenteiden ja merenpohjan muotojen muutoksia.

”Halusimme nähdä löytyisikö tarkastuksissa esteitä, jäänteitä tai rakenteellisia vaurioita, jotka vaatisivat kohdennettua ylläpitoa tai jotka voisivat estää ruoppausprojektin. VRT:n online-palvelun kautta toimitetun 3D-datan avulla pystymme seuraamaan rakenteiden muutoksia, ja panostaa vieläkin enemmän ennakoivaan ylläpitoon”, Nordhagen kertoo.

Yksityiskohtainen 3D-data omaisuudenhallinnan apuna

Monikeilainkaikuluotaus, yksityiskohtainen 3D-data ja asiantuntijoiden tekemät huomiot, jotka toimitettiin laajassa tutkimusraportissa online-palvelun kautta, auttoivat Mo i Ranan satamaa selvittämään laiturirakenteiden kunnon sekä merenpohjan mahdolliset syvänteet ja jäänteet. Ilman tarkastuksista saatua tarkkaa dataa, satamassa valmisteltu ruoppausprojekti saattaisi estyä ja mahdolliset ylläpito-ja korjauskulut voisivat yllättäen kohota. Tulokset saatuaan satama voi helposti suunnitella ja kohdistaa ylläpitotoimiaan ja seurata rakenteellisia muutoksia pitkäaikaisesti.

 

Port of Mo i Rana logo

Tutustu Mo i Ranan satamaan täällä.

”Suosittelemme tällaista tarkastusta jokaiselle satamalle: VRT on täyttänyt kaikki odotuksemme. Kun teemme uuden tarkastuksen 2019 tai 2020, meillä löytyy nyt lähtötietoa vertailukohdaksi uudelle raportille. Tekemällä yhteistyötä saman yrityksen kanssa saamme täydellisen kokonaiskuvan ja voimme helposti seurata muutoksia pitkäaikaisesti”

Svein Tore Nordhagen, satamakapteeni, Mo i Ranan satama

Lue lisää. Seuraava tapausesimerkki:

Uniper

Vesivoimalan patorakennetarkastus

Uniper

Kiinnostuitko palveluistamme? Ota yhteyttä!

Karri Kolehmainen & Ville Mäkeläinen

Myynti ja asiakkuudet

Karri Koistinen

+358 40 0604927

karri@vrt.fi

 

 

Ville Mäkeläinen

+358 44 513 2222

ville@vrt.fi

 

Etsitkö jotakuta muuta? Katso kaikki Yhteystiedot.