Satama kehittyy teollisuuden ja kaupungin eduksi

Norrköpingin satama on yksi Ruotsin liikenteen solmukohdista, noin 130 kilometriä Tukholmasta etelään. Keskeinen sijainti on etu sataman palvellessa eri toimialoja, sillä myös noin puolet ruotsalaisista asuu sataman toimialueen läheisyydessä.

Norrköpingin sataman kautta kulkee paljon metsäteollisuuden tuotteita, kuten sellua, paperia ja puutavaraa, samoin kuin muuta teollisuuden ja maatalouden rahtia. Viime vuosina sataman aluetta on kehitetty vastaamaan paremmin sekä kuljetusalan, että ympäröivät yhteiskunnan tarpeisiin. Sataman sisäosia muutetaan asuinalueeksi ja satamatoiminnot keskittyvät enemmän Pampuksen terminaalin ympärille. Terminaalin rakennusprojektin myötä tarvittiin myös laiturirakenteiden tarkastusta.

Muutokset havaitaan tuloksia vertaamalla

VRT tarkasti Norrköpingin sataman laiturirakenteet ensimmäisen kerran vuonna 2019. Pampuksen terminaalin laituri on pääasiassa teräsponttiseinää ja teräspaaluja. Paalurakenne on tyypillisesti haastavaa tarkastaa monikeilaamalla, mutta raportti oli erittäin yksityiskohtainen sisältäen esimerkiksi havaintoja mahdollisista törmäysvaurioista. Tarkastuksen tulokset toimitettiin verkkopalvelu GISGROn kautta, joten sataman vastuuhenkilöt pääsivät itsekin analysoimaan vauriot ja tarkastamaan niiden tarkat sijainnit.

Sataman rakennusprojektissa tehtiin myös ruoppausta ja vedenalaisia räjäytystöitä, joten vuonna 2020 satama tilasi uuden tarkastuksen varmistaakseen, että ruoppaus on onnistunut suunnitelmien mukaisesti eivätkä räjäytykset ole aiheuttaneet vaurioita rakenteille. Tarkastus tehtiin samalla alueella kuin vuotta aiemmin ja VRT:n tarkastajat vertasivat tuloksia edellisvuoden raporttiin nähdäkseen, oliko uusia vaurioita ilmennyt tai aiemmin havaitut edenneet. Myös ruopattu alue on mittausdatassa selkeästi nähtävillä ja GISGROn mittaustyökaluilla muutosta on myös helppo analysoida tarkemmin.

kahden tarkastuksen vertailu Norrköpingissä

 

Digitaalinen kaksonen GISGROssa auttaa omaisuuden hallinnassa

Verkkopalvelu GISGRO toimii karttapohjaisessa omaisuuden hallinnassa sen lisäksi, että sen kautta on helppo jakaa 3D-mittauksen tulokset. Norrköpingin satama aikookin kehittää rakenteiden ylläpitoa GISGROn avulla. Helposti saatavilla oleva tieto rakenteista ja mahdollisuus hyödyntää palvelua esimerkiksi työtilausten tekoon vähentää ylläpidosta aiheutuvaa työtä ja kustannuksia sekä parantaa viestintää tiimeissä ja niiden välillä.

 

 

Monikeilainkaikuluotaus on kustannustehokas tapa tarkastaa laitureiden kunto. Olemme tyytyväisiä VRT:n työhön.

Eric Gustavsson, Projektipäällikkö, Norrköpingin satama

Kiinnostuitko palveluistamme? Ota yhteyttä!

Karri Kolehmainen & Ville Mäkeläinen

Myynti ja asiakkuudet

Karri Koistinen

+358 40 0604927

karri@vrt.fi

 

 

Ville Mäkeläinen

+358 44 513 2222

ville@vrt.fi

 

Etsitkö jotakuta muuta? Katso kaikki Yhteystiedot.