Moderni kaikuluotaus- ja lasertarkastus

VRT suoritti vedenalaisen siltarakennetarkastuksen sekä vesialueen pohjan topografian tutkimuksen Regensburgin kaupungin tärkeälle keskiaikaiselle maamerkille: Steinerne Brückelle . Vedenalaiset rakenteet ja joen pohja tarkastettiin monikeilainkaikuluotauksella ja pystysuorat siltarakenteet, kuten pilarit, ja rannikkoalueet laserskannauksella.

Regensburgin kaupunki tarvitsi tarkkaa tietoa vedenalaisista rakenteista ja joenpohjan muodoista ylläpitääkseen sillan käytettävyyttä. Monikeilainkaikuluotauksen ja laserskannauksen yhdistelmällä VRT:n kenttätiimi kartoitti koko tutkimusalueen ja keräsi kattavasti dataa, josta prosessoitu ja analysoity raportti kertoo Regensburgin kaupungille, onko vedenpinnan alapuolella tapahtunut sillan kuntoon vaikuttavia muutoksia, kuten eroosiota tai vajoamia. VRT:n kaikuluotausteknologia auttoi Regensburgin kaupunkia tutkimaan myös vedenalaiset paalurakenteet, jotka jäävät usein sukeltajien ulottumattomiin korkeiden virtausnopeuksien vuoksi.

Rakenteiden pitkä elinkaari varmistettu

VRT:n tarkastukset turvaavat Steinerne Brücken pitkän elinkaaren selvittämällä siltarakenteiden ja joenpohjan mahdolliset korjaus- ja ylläpitotarpeet. Rakennevaurioiden kartoittaminen jo ennen niiden esiintymistä helpottaa ennakoivaa reagointia kunnossapitotoimenpiteisiin.

Regensburgin kaupunki hyödyntää tarkastustuloksia vedenalaisten rakenteiden ennakoivaan ylläpitoon ja omaisuudenhoitoon: tarkka, VRT:n asiantuntijoiden keräämä ja tulkitsema 3D-data toimii tärkeänä lähtötietona tuleville mittauksille, sillä dataa pystytään käyttämään aineistojen vertailussa rakenteiden pitkäaikaiseen muutosseurantaan.

Tarkastamme säännöllisesti jokisiltojen perustukset ja rakenteet selvittääksemme löytyykö vedenpinnan alapuolelta vajoamia tai muita vaurioita. Yhteistyöllämme VRT:n kanssa tähtäämme rakenteiden pitkäaikaiseen seurantaan. Voimme hyödyntää tallennettua 3D-dataa muutosseurannassa lähtötietona ja tulevien tutkimusten vertailukohtana

Gregor Walter, rakennuspäällikkö ja sillanrakennuksen osaston johtaja, Regensburgin kaupunki

Lue lisää. Seuraava tapausesimerkki:

ELY-keskus

ELY-keskus

Kiinnostuitko palveluistamme? Ota yhteyttä!

Karri Kolehmainen & Ville Mäkeläinen

Myynti ja asiakkuudet

Karri Koistinen

+358 40 0604927

karri@vrt.fi

 

 

Ville Mäkeläinen

+358 44 513 2222

ville@vrt.fi

 

Etsitkö jotakuta muuta? Katso kaikki Yhteystiedot.