Monikeilainkaikuluotaus- ja lasertarkastus

Energiayhtiö tarvitsi tietoa vedenalaista omaisuudesta ja pohjan muodoista sekä geografisista piirteistä, sillä noin yli puolet Ruotsin energiakysynnästä on toteutettu vesivoimalla. Uniper oli kiinnostunut tekemään vesivoimaloiden vedenalaisten rakenteiden kuntotarkastuksen, jotta luotettava, turvallinen ja kestävää kehitystä tukeva energian tuotanto Ruotsissa olisi turvattu pitkäaikaisesti. Yksityiskohtainen 3D-aineisto helpottaa ennakoivaa ylläpitoa turvallisuuden takaamiseksi.

Uniperille oli erityisen tärkeää saada tietoa vedenpinnan ylä- ja alapuolisista rakenteista. Tarkastus suoritettiin monikeilainkaikuluotaus- ja lasertarkastusmenetelmien yhdistelmällä, jotta koko tarkastettava alue saataisiin kartoitettua kattavasti. Kahden teknologian yhdistelmällä VRT pystyi tarkastamaan myös ne alueet, jotka jäävät usein näkymättömiksi perinteisillä tarkastusmetodeilla. Uniperille toimitetun tarkan ja analysoidun 3D-datan avulla energiayhtiö pystyy myös jatkossa tarkemmin kohdentamaan sukellustarkastuksia mahdollisia jatkotoimenpiteitä vaativiin kohteisiin.

Pitkäaikaista muutosseurantaa 3D-datan avulla

Uniper käyttää VRT:n tarkastuksien tuloksia laadunvalvontaan ja rakenteiden pitkäaikaiseen muutosseurantaan. VRT:n palvelut ovat osa Uniperin vesivoimaloiden turvallisuutta ylläpitävää toimintaa, jolla varmistetaan rakenteiden oikeanlainen rakentaminen, ylläpito ja hallinta. Energiayhtiölle toimitettiin tutkimustuloksista yksityiskohtaista ja VRT:n lisensoitujen tarkastajien tulkitsemaa 3D-dataa, jota Uniper käyttää lähtötietona rakentamisessa, rakenteiden kunnon ylläpidossa ja vedenalaisen omaisuuden hoidossa. VRT:n tutkimukset tukevat myös vaadittuja määräaikaistarkastuksia, sillä Edenforsenin ja Degerforsenin tarkastustuloksia käytetään Ruotsissa yleisen patoturvallisuuden arvioimiseen ja kehittämiseen.

”Tuloksia käytetään Uniperin omaisuudenhallintaan, sekä ensimmäisenä askeleena tulevien tutkimuksien lähtötietojen määrittämiseen. Voimme käyttää dataa esimerkiksi ennen patojen kunnostusprojektin aloittamista sekä ajan mittaan tapahtuvien muutosten seurantaan. Monikeilainkaikuluotauksella voimme kartoittaa alueita, joissa epäillään mahdollisia vaurioita. Tämän tiedon perusteella voimme vielä lähettää sukeltajia tekemään lähempää tutkimusta rakenteesta”, Kuoljok selittää.

Räätälöityä yhteistyötä asiakkaan tarpeisiin

Uniper ja VRT tekivät läheistä yhteistyötä kenttätyöstä raportointiin saakka. 3D-datan viisas hyödyntäminen varmistettiin sujuvalla viestinnällä, tarkasti suunnitelluilla ja nopeilla tutkimuksilla sekä aikataulussa pysyneellä raportoinnilla. VRT:n riskitön ja kustannustehokas tarkastusmetodi auttaa Uniperin tavoitetta toimia turvallisena ja luotettavana energiatoimittajana Ruotsissa.

”VRT:n tarkastusmetodi oli mielestämme hyvin kilpailukykyinen, myös verrattuna kotimaisiin vaihtoehtoihin. Yhteistyömme on todella hyvää koko kenttä- ja raportointitiimin sekä muiden yhteyshenkilöiden kanssa, mikä mahdollistaa meille sujuvan omaisuudenhallinnan kokonaisuuden”, Kuoljok kertoo.

 

Uniper on kansainvälinen energiayhtiö, joka toimittaa energiapalveluita- ja tuotteita ympäri maailman. Lue lisää Uniperista täällä. 

Uniper logo

VRT:n tarjoama konsepti tuntui kiinnostavalta, sillä se yhdistää monikeilainkaikuluotauksen sekä lasertutkimuksen edut. Mikään muu palveluntarjoaja Ruotsissa ei ollut pystynyt esittämään tarkasti näiden kahden teknologian yhdistämisen etuja. Tämän lisäksi, VRT:n toimitti meille tarkkaa ja kokonaisvaltaista visuaalista 3D-dataa rakenteiden kunnosta

Uno Kuoljok, patoturvallisuuden asiantuntija, Uniper

Lue lisää. Seuraava tapausesimerkki:

Regensburgin kaupunki

Regensburgin kaupunki

Kiinnostuitko palveluistamme? Ota yhteyttä!

Karri Kolehmainen & Ville Mäkeläinen

Myynti ja asiakkuudet

Karri Koistinen

+358 40 0604927

karri@vrt.fi

 

 

Ville Mäkeläinen

+358 44 513 2222

ville@vrt.fi

 

Etsitkö jotakuta muuta? Katso kaikki Yhteystiedot.