HENKILÖREKISTERISELOSTE

Asiakkaat ja markkinointi

Seloste on laadittu: 29.3.2017

Selostetta on viimeksi muokattu: 16.2.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ

VRT Finland Oy (Y-tunnus 2343968-1) (“VRT”)
Ruokkeentie 17, 40660 Jyväskylä
puhelin: +358 50 5688861
sähköposti: pia@vrt.fi

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Pia Asikainen
puhelin: +358 50 5688861
sähköposti: pia@vrt.fi

3. REKISTERIN NIMI

Rekisterin nimi on VRT Finland Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

 • VRT:n asiakaspalvelun hoitaminen ja asiakassuhteen hoitaminen
 • uutiskirjeiden toimitus
 • VRT:n tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja suoramarkkinointi käyttäjien suostumusten perusteella ja lain sallimissa tapauksissa
 • käyttö henkilön vierailun tai yhteydenpidon personoimiseksi
 • VRT:n tuotteiden ja palveluiden toimituksen mahdollistaminen, toiminnan mahdollistaminen ja tuotteiden ja palveluiden ja VRT:n toiminnan edelleen kehittäminen
 • VRT:n tuotteiden ja palveluiden toimituksen mahdollistamiseksi tietojen luovuttaminen VRT:n sisällä
 • VRT:llä olevien lakisääteisten henkilötietovelvoitteiden hoitaminen
 • vastaukset yhteydenottopyyntöihin
 • lainsäädännön tarkoittamat perusteet käsittelyyn ovat henkilötietolain 2 luvun 8.1 pykälän kohdat 1, 2, 4, 5, 6 ja 7

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • käyttäjän etunimet ja sukunimi
 • käyttäjän sähköpostiosoite
 • käyttäjän matkapuhelinnumero
 • käyttäjän yritys tai muu organisaatio ja yrityksen tai muun organisaation osoite
 • käyttäjän asema organisaatiossaan
 • käyttäjän ilmoittamat tiedot koskien käyttäjän yrityksen tai muun organisaation laitteita
 • tiedot VRT:n tuotteiden ja palveluiden käytöstä ja käyttökerroista
 • käyttäjän VRT:n tuotteiden ja palveluiden käyttäjätunnus ja salasana
 • tiedot käyttäjän yrityksen tai muun organisaation solmimista sopimuksista
 • tiedot postituslistoille liittymisistä
 • asiakaspalautteen tai -kyselyjen tulokset käyttäjään liittyen

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 • tiedustelu käyttäjältä itseltään VRT:n sivuilla, puhelimessa tai muun kommunikaation tai yhteydenottojärjestelmän kautta
 • yhteydenotto- ja muiden lomakkeiden kautta
 • uutiskirjetilaukset
 • erilaisia käyttäjän antamia vastauksia spesifeihin kysymyksiin (kiinnostuksen kohteet jne.)
 • käyttäjän itse VRT:n tuotteiden ja palveluiden toimituksen yhteydessä antamat ja VRT:n tuotteiden ja palveluiden käytöstä syntyvät tiedot

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

tietoja luovutetaan seuraaville tahoille seuraavissa tarkoituksissa:

 • sille asiakasyhtiölle tai asiakasorganisaatiolle tai prospektille, jota käyttäjä edustaa
 • VRT:n alihankkijalle markkinointitarkoituksiin
 • luovutettavien tietojen tyypit ovat kohdan 5 tarkoittamat tietotyypit
 • tietoja luovutetaan salatulla tietoliikenneyhteydellä, sähköpostilla tai muuten elektronisesti

8. TIETOJEN SIIRTÄMINEN ETA:N ULKOPUOLELLE

VRT:n alihankkijat kuuluvat EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield-sopimukseen.

9. EVÄSTEET

VRT:n sivustot käyttävät evästeitä (cookies). Sivusto lähettää selaimelle evästeen – pienen tiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä (väliaikaisia) istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat,kun Internet-selain suljetaan, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeen tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta sivustolla. Evästeet antavat VRT:lle myös mahdollisuuden seurata ja tarkastella käyttäjin mielenkiinnon kohteita ja tehostaa siten verkkosivuja, kohdistaa markkinointia sekä kehittää tuotteita ja palveluita. Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta jos käyttäjä haluaa, voi selaimen asetuksia muokata ja poistaa ne myöhemmin käytöstä. Jos evästeiden käyttö on estetty, verkkosivujen käyttömahdollisuudet voivat olla rajoitetut.

Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat, myös Google, saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto), jotta käyttäjä näkee tiettyjä mainoksia, kun käyttäjä vierailee eri sivustoilla. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät kerro VRT:lle tai yhteistyöyrityksille käyttäjän nimeä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Kolmantena osapuolena toimivat mainostajat saattavat myös käyttää tekniikkaa, jolla mitataan mainosten tehoa. Tätä varten he voivat käyttää jäljitettä (yhden pikselin kokoinen GIF-tiedosto), joka on sijoitettu verkkosivustolle nimettömien tietojen keräämiseksi. Saatuaan nimetöntä tietoa käyttäjän käynneistä näillä ja muilla verkkosivuilla mainostajat voivat suunnitella käyttäjille personoituja mainoksia tuotteista ja palveluista. Kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA MENETELMÄT

Suojauksessa käytetään seuraavia menetelmiä ja periaatteita:

 • lukitukset VRT:n ja sen alihankkijoiden tiloissa
 • sähköiset VRT:n ja sen alihankkijoiden tilojen ja laitteiden valvontajärjestelmät
 • VRT:n tietoverkkojen palomuurit, anti-virus- ja roskasähköpostin suodatinjärjestelmät ja muut ohjelmistot sekä laitteet, jotka suojaavat tietoverkkojen tietoturvallisuutta
 • VRT:n henkilökunnan tietotaito
 • VRT:n henkilökunnan kouluttaminen
 • rekisterin tietosisältö on sähköisessä muodossa lyhytaikaisia poikkeustilanteita lukuun ottamatta
 • VRT:n politiikat ja määräykset henkilötietoasioissa

Interested in our services? Contact us!

Karri Kolehmainen & Ville Mäkeläinen

Karri Koistinen

+358 40 0604927

karri@vrt.fi

 

 

Ville Mäkeläinen

+358 44 513 2222

ville@vrt.fi

 

Looking for someone else? See Contact information.