INSPEKTION AV UNDERVATTENSTERMINALER MED FÖRBLUFFANDE EXAKTHET

Broar som korsar vatten behöver extra omsorg i underhåll, för att allt inte är synligt. Övervaka förändringarna i undervattensbärande anläggningar, ta reda på om det finns några partiklar kvar på botten efter byggarbetet eller om strömmarna har gjort ändringarna av sediment. Skador och erosion bör inte komma som en total överraskning.

Vid undersökning av under-ytan broarnas hållfasthet kan förhållanden ofta vara långt ifrån idealiska. Snabba strömmar utmanar dykarnas förmåga och grumligt vatten hämmar deras sikt.

Se VRT-undersökning av Stora Bält

Med VRT:s flerstråliga sonar och detaljerade 3D-data kan undersökningar av en undervattensterminal utföras snabbare med mer detaljer och framför allt säkrare än med någon traditionell metod. Våra 3D-bilder förser kontrollpersonerna med tydliga data om anläggningens tillstånd och allt görs ovanför vattenytan, så mörkt vatten och snabba strömmar har ingen effekt på resultaten.

Läs artikel om undervattensinspektioner

Att upprätthålla ett tillfredsställande tillstånd av broar är ett lagligt krav som garanterar deras säkerhet för oss alla. VRT:s undersökning av undervattensterminaler är det mest exakta sättet att uppfylla detta krav genom att exakt fastställa eventuella behov av underhålls- och reparationsarbeten. Undersökning av strukturerna och sedimenttopografin anses ge en tydlig och fullständig överblick över det allmänna tillståndet.

Med över 300 terminalundersökningar gjorde är våra skickliga inspektörer godkända och kvalificerade av Transportstyrelsen, FISE och Transportstyrelsens vägledning för specialbyggnader 17/2013.

Kontakta oss – vi är glada att diskutera våra tjänster frö broundersökningar med dig

Genom att använda VRT:s sonarteknik kan vi få en bra översikt över målen och vi är inte begränsade av dålig sikt i vattnet.

Jari Mikkonen, Centrum för ekonomisk utveckling, transport och miljö, Finland

Lär känna vår teknik här

1

Visualisering

Detaljerade bilder minskar risken för att skador går obemärkta

2

Observationer

Erodering nära bryggpelare är svårt att hitta med konventionella medel

3

Riskfritt

Inga dykningar avseende risker från strömmar och dålig sikt

4

Anläggningshantering

Skyddsåtgärder för konstruktionens integritet är avsedd att vara i flera årtionden

Intresserad av våra tjänster? Kontakta oss!

Jaakko Kylämies

+358 40 723 8495

jaakko@vrt.fi

 

Letar du efter någon annan? Se Kontaktinformation