Undersökning med en 3D-flerstrålig sonar och laserscanning av anläggningsplatser, hamnar och terminaler

Oavsett om du övervakar hamnanläggningar, planerar muddring av sjöbotten eller bygger ut kajer måste du ha tillgång till uppgifter om undervattensanläggningar, dess beskaffenhet och bottens topografi.

Undersökning med en flerstrålig sonar och detaljerad 3D-data gör det möjligt för oss att inspektera konstruktioner effektivt även i de största hamnarna. Baserat på detaljerade visualiseringsbilder och omfattande rapporter som vi levererar är beslutsfattarna av underhåll nu bättre informerade än någonsin tidigare. Undersökningen utförs med en flerstrålig sonar under vattenytan och laserskanner för konstruktioner över vattenytan.

Undersökning med undervattenssonar gör det säkert och enkelt för hamnar och oljeterminaler av alla storlekar att få en tydlig och fullständig bild av tillståndet hos deras konstruktioner. Med oss, kan schemalagda undersökningar utföras med minimal eller inget avbrott i hamnen och hamntrafiken.

Lär mer om tekniken här

 

Upptäck eventuella tecken på försämring eller erosion i hamnanläggningar

Vanliga undersökningar med en flerstrålig sonar är nödvändiga för att få kunskap om kajväggar, vågbrytare och andra konstruktioner i hamnområdet. Flerstråliga undersökningar ger också en digital representation av hur mycket sediments som har samlats eller hur botten ser ut för att kunna upprätthålla ett säkert djupgående och skydda konstruktionerna.

Se hur 3D-undersökningar hjälpte hamnen i Dover i deras anläggningshantering (på engelska)

 

Konstruktionsundersökning resulterar i att 3D-data som levereras enkelt online för digital anläggningshantering

Förutom en skriftlig undersökningsrapport med expertutlåtanden, levererar vi en online-rapport i vår unika GISGRO-onlinetjänst. GISGRO tillåter enkel datahantering, kommunikation och samkörning av insamlade undersökningsdata. Alla data kan sparas, jämföras och analyseras på ett ställe med en webbläsare utan extra programvara.

Hur förlänger man konstruktioners livslängd? Kontakta oss – vi diskuterar gärna de bästa lösningarna med dig!

3D data from Bayernhafen Gruppe

Vi är mycket nöjda med resultaten från VTR:s inspektion av hamnen. Dokumentationen är en mycket bra utgångspunkt för ytterligare beslut och ger en detaljerad bild av tillståndet av muren.

—Thomas Lang, Bayernhafen GmbH, Regensburg

Läs mer om samarbetet (på engelska)

1

Visualisering

Tydliga översikter och detaljerade bilder minskar avsevärt risken för att en undervattensskada går förbi obemärkt.

2

Effektivitet

Resurseffektiva undersökningsmetoder tillåter en hög avkastning på investeringskvoten.

3

Klarhet

Grumligt vatten eller strömmar är inget problem för oss..

4

Exakthet

Riktade reparationer kan göras baserat på korrekt positioneringsdata och övervakning av utveckling.

Mer detaljer, lägre kostnader med digitaliserade anläggningar

Vår lättförståeliga 3D-visuella presentation av din webbplats visar strukturer ovan och under vattenytan samt undervattensgrund och -topologi med en oöverträffad noggrannhet och som hittar tidigare otillgängliga defekter.

Den flerstråliga sonarundersökningen styrs från en båt -VRT:s undersökningfartyg. Det finns mindre behov av dykare eller undervattensutrusting. Användingen av 3D-teknik resulterar i de snabbaste och mest övertygande undersökningarna -kostnadseffektivt.

3D-undersökningar och digitala anläggningar kan hjälpa er att bättre förutse och hantera framtida kostnader.

Med tiden har kostnader för underhåll och reparationer av anläggningen en tendens att bli till ett exponentiellt stigande torn.

Intresserad av våra tjänster? Kontakta oss!

Jaakko Kylämies

+358 40 723 8495

jaakko@vrt.fi

 

Letar du efter någon annan? Se Kontaktinformation