FÖRBÄTTRA SÄKERHETEN OCH UPPNÅ DRIFTSKONTINUITET

Oavsett om du planerar en expansion av oljeterminalen, behöver veta utkastet till mottagning av tankfartyg, du vill undvika olyckor och skador eller om du bara vill förbättra anläggningshanteringen behöver du data från under vattenytan. Det är där VRT kommer in i bilden.

Säkerhetsproblem och driftsstörningar är de viktigaste utmaningarna när man inspekterar anläggningarna för oljeterminaler. Varje driftstopp med oljejättar kan ha betydande effekter på terminalernas normala aktiviteter vilket medför stora förluster i både tid och pengar. Våra inspektioner med flerstrålig undervattenssonar utförs på ett säkert och tryggt sätt samtidigt som anläggningarna digitaliseras.

Mer om vår teknik kan du läsa här

Det centrala värdet våra inspektioner ger är utnyttjande av resultaten. Våra egna experter analyserar och tolkar undersökningsdata och levererar dem till en enkelt åtkomlig GISGRO-onlinetjänst. I GISGRO har kunden tillgång till data som är färdig att användas för korrekt underhålls- och anläggningsplanering. Våra tjänster garanterar er en dynamisk hållning till oljeterminalers underhåll av anläggningarnas integritet, konstruktion och underhåll.

Vi är en certifierad leverantör av Achilles Utilities NCE.

Läs om fallet Falmouth Petroleum: inspektion av undervattenskonstruktionen för en oljebrygga (på engelska)

Vill du veta mer? Fyll i kontaktformuläret!

1

Visualisering

Tydliga översikter och detaljerade bilder minskar avsevärt risken för att en undervattensskada går förbi obemärkt.

2

Effektivitet

Resurseffektiva inspektionsmetoder ger en hög avkastningsgrad av investeringen och garanterar att driften fortsätter ostörd under inspektionerna.

3

Riskfritt

Det finns inga dykrelaterade risker under arbetet eftersom inspektionerna utförs med en flerstrålig sonar och ett kartläggningsfartyg.

4

Exakthet

Riktade reparationer kan göras baserat på korrekt positioneringsdata och övervakning av utveckling och tolkningar från VRT:s experter bidrar till ett proaktivt underhåll av anläggningarnas integritet.

Intresserad av våra tjänster? Kontakta oss!

Jaakko Kylämies

+358 40 723 8495

jaakko@vrt.fi

 

Letar du efter någon annan? Se Kontaktinformation